U gebruikt een verouderde en onveilige webbrowser. Daarom kan Qompas de werking van deze website niet garanderen.
Tip: Installeer een webbrowser die up to date is, zoals bijvoorbeeld de nieuwste Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari.

Meer informatie »
print header

De tweede fase

In de tweede fase ga je kiezen voor een aantal vakken waarin je eindexamen gaat doen. Deze vakken zijn ingedeeld in vier verschillende profielen:

Natuur en Techniek Natuur en Techniek
Havo - Vwo
Natuur en Gezondheid Natuur en Gezondheid
Havo - Vwo
Economie en Maatschappij Economie en Maatschappij
Havo - Vwo
Cultuur en Maatschappij Cultuur en Maatschappij
Havo - Vwo

Lees meer over de indeling van de profielen bij de havo en het vwo.

 • Natuur en Techniek is vooral gericht op exacte studies en techniek.
 • Natuur en Gezondheid is gericht op de medische en biologische richtingen, maar ook technische en natuurwetenschappelijke richtingen behoren tot de mogelijkheden.
 • Economie en Maatschappij is gericht op vervolgopleidingen met het accent op de economische vakken. Je kunt hierbij denken aan economie, handel, management, communicatie of toerisme.
 • Cultuur en Maatschappij is gericht op vervolgopleidingen in de sectoren sociaal, onderwijs, kunst en cultuur.

De vier verschillende profielen bereiden je voor op verschillende studierichtingen. Met de keuze voor een profiel kies je dus ook al voor een richting in het vervolgonderwijs.

Waaruit bestaat een profiel?

Ieder profiel wordt samengesteld uit vijf onderdelen:

 • Het gemeenschappelijke deel
 • Profielvakken (verplicht)
 • Een of meerdere keuzevakken
 • Het profielwerkstuk
 • Het vrije deel
Studielast

Bij vakken in de tweede fase wordt aangegeven hoeveel uur je er gemiddeld aan zal moeten besteden. Dit worden ook wel studielasturen (afgekort: slu's) genoemd. Een lesjaar bestaat uit 40 weken van 40 studielasturen, dus totaal 1600 uur. Voor de havo beslaat de tweede fase twee lesjaren (3200 uur) en voor het vwo drie lesjaren (4800 uur).

Het gemeenschappelijke deel

Dit gedeelte heeft een algemeen vormende functie en bestaat daarom uit een breed pakket aan vakken. De vakken in het gemeenschappelijke deel zijn voor iedereen verplicht.

Havo en vwo hebben een verschillende lijst met vakken in het gemeenschappelijk deel.

De profielvakken

De profielvakken vormen het hart van het profiel. Ieder profiel heeft twee of drie verplichte vakken die kenmerkend zijn voor dit profiel.

Meer informatie over de specifieke invulling van de profielvakken in de vier profielen vind je bij de profielen zelf.

Het profielkeuzevak

Naast de verplichte vakken in het profiel krijg je nog een profielvak. Dit vak mag je kiezen uit een aantal vakken dat door de school wordt aangeboden. De school kan ervoor kiezen om maar 1 keuzevak aan te bieden; dat vak is dan verplicht.
Per profiel bestaat de keuze uit andere vakken.

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk maakt deel uit van het examendossier (schoolexamen). Bij het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. Dit zijn:

 • Informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken)
 • Onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden
 • Communicatieve of presentatievaardigheden

Het vrije deel

Het vrije deel biedt je de ruimte om een eigen invulling aan jouw profiel te geven. Het vrije deel bestaat uit twee delen:

 • een keuze-examenvak
 • het geheel vrije deel
Het keuze-examenvak

Het keuze-examenvak mag je kiezen uit alle grote vakken die nog niet in je profiel zitten. Je school kan ervoor kiezen om niet alle vakken aan te bieden.

Het geheel vrije deel

Het vrije deel biedt je de ruimte om een eigen invulling aan jouw profiel te geven. Bovendien kun je in het vrije deel extra vakken opnemen waarmee je toegelaten wordt tot een gewenste vervolgopleiding.