print header

Profielen en vakken

Vakken Ľ Wiskunde C

Log in om dit Vak op te slaan
Wiskunde C
Wiskunde CWiskunde is een boeiend vak dat bij veel andere schoolvakken, studies en beroepen terugkomt. Je leert vaardigheden aan die je kunt gebruiken om eenvoudige en complexe vraagstukken op te lossen. Zo vormt Wiskunde de basis voor vakken als Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. Bovendien loop je in beroepen als bouwkundige, bedrijfseconoom of levensmiddelentechnoloog regelmatig tegen problemen aan die je alleen kunt oplossen als je over wiskundige vaardigheden beschikt. Wiskunde C kun je alleen kiezen op het vwo. De nadruk ligt op statistiek en kansrekening.

Waarin verschilt dit vak met de onderbouw?

In de onderbouw heb je de wiskundige basisvaardigheden geleerd. In de Tweede Fase ga je verder met het uitdiepen van die basisvaardigheden. Bovendien kun je in de bovenbouw kiezen uit verschillende soorten Wiskunde. Het verschil zit hem in de onderwerpen en de mate waarin je deze onderwerpen verdiept.

Hoe wordt dit vak ingevuld?

Je werkt vanuit concrete vraagstukken die je moet oplossen met behulp van de wiskunde. Ook moet je daarbij gebruik kunnen maken van de computer. Bij Wiskunde C leer je werken met functies en grafieken, tabellen en formules, grafen en matrices. Bij het onderdeel statistiek leer je hoe je statistische gegevens kunt ordenen, verwerken en samenvatten. Je leert hoe je de standaard-normale verdeling kunt toepassen voor het oplossen van vraagstukken. Ten slotte is er ruimte voor keuzeonderwerpen. Deze worden door de docent gekozen. Soms kun je deze keuzeonderwerpen aan de hogeschool of universiteit volgen.

Details

Studielast

Wiskunde C heeft een studielast van 480 uur.

Plaats binnen de opleiding

Wiskunde C is opgenomen in het profiel Cultuur en Maatschappij.

Als je een ander profiel kiest, dan kun je Wiskunde C alsnog in het vrije deel opnemen. Informeer bij je decaan of mentor of dit bij jou op school ook mogelijk is.