Qompas ProfielKeuze

Test jezelf

Qompas ProfielKeuze bevat deze vier tests:

  1. Profielkeuzetest
  2. Vakkentest
  3. Beroepstypetest
  4. Interesse vragenlijst

1. De profielkeuzetest

De profielkeuzetest bestaat uit 48 stellingen. De stellingen hebben betrekking op de houding, de capaciteiten en de interesses van de leerling. Op elke stelling kan een antwoord worden gegeven binnen een 4-punts schaal van ‘Helemaal mee eens’ tot ‘Helemaal mee oneens’. Het resultaat geeft de vier profielen, gesorteerd van best passend tot minst passend. De basis voor de uitslag wordt gevormd door zestig criteria waar de leerling op scoort.

De uitslag van de profielkeuzetest staat in één overzicht met de resultaten van de vakkentest. Hierdoor krijgt de leerling makkelijk overzicht van zijn score op de verschillende profielen.

2. De vakkentest

In de vakkentest beoordeelt de leerling zijn interesse in de huidige vakken en blikt vast vooruit naar de vakken in de bovenbouw. Ook wordt op basis van cijfers, eventueel aangevuld met het oordeel van vakdocenten, gekeken of de leerling voldoende capaciteiten heeft voor de vakken binnen een profiel. Iedere beoordeling van een vak wordt verwerkt in een advies over het best passende profiel. Het profiel dat het best past bij de leerling staat bovenaan, het minst passende profiel onderaan. In het resultaat worden bovendien per profiel de voor dat profiel bepalende vakken en hun beoordeling weergegeven.

3. De beroepstypetest

De beroepstypetest bestaat uit 110 stellingen, die verdeeld zijn in twee categorieën: ‘Wie ben ik?’ (66 stellingen) en ‘Wat kan ik?’(44 stellingen). Op elke stelling kan een antwoord worden gegeven binnen een 4-punts schaal van ‘Helemaal mee eens’ tot ‘Helemaal mee oneens’.

Het resultaat laat de vijf best passende ‘persoonstypes’ zien. Enkele voorbeelden van types zijn: type ‘notaris’, type ‘onderzoeker’ en type ‘journalist’. Leerlingen krijgen een algemene omschrijving, aangevuld met de belangrijkste competenties en valkuilen die het type kenmerken.

Een interessant onderdeel is de 360˚-feedback, waarmee een leerling de mogelijkheid heeft om de test ook door anderen (vrienden, ouders, docenten) te laten invullen. Het vergelijken van de antwoorden zal de leerling uitdagen nog beter na te denken over de uitslag. Door de eventuele discussie die ontstaat, komt de leerling erachter wat nu echt bij hem past.

4. De interessevragenlijst

De interessevragenlijst is een hulpmiddel om een eerste, brede interesserichting voor beroepen in kaart te brengen. Die eerste richting kan handig zijn bij het bepalen van het best passende profiel. De interessevragenlijst bestaat uit 77 activiteiten, waarvan de leerling aangeeft in hoeverre het bij zijn/haar interesse past. Het resultaat bestaat uit een staafdiagram met elf beroepensectoren, in volgorde van best naar minst passend. Deze zijn gecategoriseerd in vijf schalen van ‘++’ tot ‘−−’. Leerlingen kunnen informatie vinden over deze beroepensectoren en daaronder horende beroepen.