Qompas ProfielKeuze

Voor ouders/verzorgers

Feedback op Qompas

Als u opmerkingen en/of suggesties heeft met betrekking tot Qompas kunt u dat sturen naar: helpdesk@qompas.nl.
Terug naar overzicht
Uw kind gaat dit jaar werken met de LOB-methode Qompas ProfielKeuze. Qompas ProfielKeuze is een moderne lesmethode voor de keuzebegeleiding op havo en vwo. Het is een online programma, dat qua opbouw en vormgeving nauw aansluit bij de belevingswereld van uw kind. Bovendien bevat de methode uitgebreide en actuele informatie over profielen en vakken in de bovenbouw, beroepen en opleidingen en onderwijsinstellingen. Uw kind krijgt via school een code waarmee een account wordt aangemaakt. Dit account geeft toegang tot alle onderdelen van Qompas ProfielKeuze. Na inloggen kan uw kind het programma zelfstandig doorlopen via een gestructureerd en persoonlijk stappenplan (maximaal acht stappen), waarbij het zich oriënteert door middel van tests, vragenlijsten en opdrachten. Tenslotte maakt uw kind een weloverwogen keuze voor een profiel.
Qompas ProfielKeuze wordt ingezet in de 3e klas. Er worden maximaal acht stappen op de computer doorlopen, aangevuld met andere opdrachten die helpen de profielkeuze te maken. Op de meeste scholen beslaat het werken met Qompas ProfielKeuze een periode van ongeveer 3 tot 5 maanden. De mentor/decaan kan u precies vertellen in welke periode er met Qompas gewerkt wordt.

Online oudermodule Qompas

De Qompas OuderModule betrekt ouders actief bij het keuzeproces van hun kind en biedt ouder(s)/verzorger(s) onder andere de volgende mogelijkheden:
 • Inzage in voortgang stappenplan en einddossier van hun kind, inclusief testresultaten
 • Frequente rapportage over voortgang via de mail
 • Workshop: de ouder kan zelf een test en een aantal opdrachten maken
 • Tips voor de begeleiding van het kind
 • Nuttige informatie van de decaan
Als u een account aanmaakt voor de online oudermodule heeft u onbeperkt toegang tot alle onderdelen van de oudermodule inclusief het leerling programma zelf. De gegevens van uw kind(eren) kunt u alleen inzien als uw kind daar toestemming voor heeft gegeven. Om een account aan te kunnen maken, heeft u een code nodig. Deze code kunt u opvragen bij de decaan of zelf éénmalig aanschaffen via de site, waarna u vier jaar lang toegang heeft tot de oudermodule ongeacht het aantal kinderen dat u uitnodigt. Naar de OuderModule
Uw kind kan thuis ook verder werken aan het stappenplan en gebruik maken van alle informatie op de website. Het is aan de school om te bepalen welk deel thuis en welk deel op school gedaan moet worden.
Deze en andere specifieke informatie over het kiezen van een profiel kunt u opvragen bij de mentor/decaan van de school.
Ouders hebben toegang tot de meeste onderdelen van de website, met uitzondering van de onderdelen ‘Test jezelf’ en ‘Mijn dossier’. Deze onderdelen zijn alleen toegankelijk voor diegenen die een account hebben. Als u het opgebouwde dossier of de testresultaten van uw kind wilt inzien, kunt u uw kind vragen in te loggen, zodat u met hem/haar kunt meekijken. Als u een account heeft voor de Qompas Oudermodule kunt u alle onderdelen en het einddossier inclusief testresultaten bekijken (mits uw kind toestemming heeft gegeven).
Let op: Als u een account heeft voor de Qompas Oudermodule zijn de mogelijkheden om uw kind te volgen en te begeleiden bij het keuzeproces een stuk uitgebreider.

Als u geen account heeft voor de online oudermodule kunt u op een aantal manieren betrokken zijn bij het keuzeproces van uw kind binnen Qompas:
 • Invullen van de competentietest:
  Qompas ProfielKeuze bevat een competentietest. U kunt de competentietest over uw eigen kind maken. Dat kan alleen als uw zoon of dochter zélf vanuit Qompas een uitnodiging per e-mail aan u verstuurt. De uitnodiging bevat een link waarmee u de competentietest kunt starten. Nadat u de vragen beantwoord heeft, ontvangt uw zoon/dochter een bericht dat u de test heeft afgerond. Bent u benieuwd naar de verschillen tussen de resultaten van uw kind en uzelf, vraag dan of uw zoon/dochter inlogt en bekijk samen de resultaten van de test. Het bespreken van de resultaten geeft uw kind vaak nieuwe inzichten.
 • Bespreken en ondertekenen van geprinte documenten:
  Tijdens het doorlopen van de stappen binnen Qompas kan uw kind een print vanuit het systeem mee naar huis nemen met de vraag of u dit met hem/haar wilt bespreken en een handtekening wilt zetten. De bedoeling van deze prints is dat u op de hoogte bent van de oriëntatie van uw kind. Denkt u dat het gekozen profiel past bij uw kind? Noteer uw opmerkingen op de print of neem contact op met de mentor of decaan als u hierover een gesprek wilt hebben.
 • Vragen naar de voortgang van het stappenplan:
  U kunt uw kind uiteraard regelmatig vragen naar de vorderingen binnen Qompas en wat ze vinden van bijvoorbeeld de testresultaten. Het kan heel stimulerend werken als u als ouder/verzorger met hen meedenkt over bepaalde opdrachten binnen Qompas.
  In de lesbrief staat uitleg over de testresultaten en het einddossier. Deze lesbrief bevat ook een aparte ouderbijlage.
 • Het maken van een opdracht over uw kind:
  Uw kind kan u vragen extra opdracht 9 te maken op bladzijde 47 van de lesbrief. Dit gebeurt vaak in opdracht van de mentor of decaan. Deze opdracht kan in de lesbrief of online ingevuld worden. Als u de opdracht online wilt invullen, moet uw kind eerst even voor u inloggen. De opdracht staat bij de icoon 'Mijn dossier' op het tabblad 'Extra opdrachten'.
Als u informatie wilt over de keuzemogelijkheden op school en het moment waarop uw kind een profielkeuze gemaakt moet hebben, neem dan contact op met de decaan van de school.
Terug naar het overzicht