Qompas ProfielKeuze

Profielen en vakken

In de bovenbouw ga je kiezen voor een aantal vakken waarin je eindexamen gaat doen. Deze vakken zijn ingedeeld in vier verschillende profielen die je voorbereiden op verschillende studierichtingen.
Dit brede profiel is gericht op talen, culturen, communicatie, muziek, kunst en maatschappelijke onderwerpen als rechten, politiek, onderwijs, filosofie, geschiedenis of hulpverlening.
Met dit profiel kun je vooral veel verschillende richtingen uit. Je bent bijvoorbeeld geboeid door menselijk gedrag van volwassenen of kinderen; je helpt graag mensen; of wilt leraar worden. Of misschien ben jij juist geïnteresseerd in talen, rechten, politiek, filosofie of geschiedenis? Of doe jij graag iets met sport, beeldende vorming, toneel, film of muziek? Op de havo is wiskunde niet verplicht; op het vwo wel. Op de havo en op het vwo moet je twee extra talen in je pakket hebben.
Economie en Maatschappij is net als Cultuur en Maatschappij een breed profiel. Waar over het algemeen bij C&M meer nadruk ligt op cultuur en talen is hier meer aandacht voor economische vakken.
Jij hebt interesse in economie, commercie, bedrijven, handel, management, logistiek, vastgoed, makelaardij, communicatie, marketing, rechten, politicologie, veiligheid en toerisme. Het kan nuttig zijn als je ondernemend bent of houdt van organiseren. Bij E&M is wiskunde (A of B) met de vakken economie en geschiedenis op havo en vwo verplicht.
Natuur en Gezondheid is gericht op medische en biologische richtingen. Je kunt met dit profiel ook de meer technische en natuurwetenschappelijke kant op door bepaalde vakken (wiskunde B en/of natuurkunde) te kiezen.
Jij hebt belangstelling voor gezondheidszorg, mensen, dieren en planten of bijvoorbeeld de voedselvoorziening. Je bent nieuwsgierig, goed in exacte vakken en wilt graag weten hoe dingen ontstaan en hoe ze werken.
Het profiel Natuur en Techniek heeft de meeste exacte vakken. Dit profiel bereidt niet alleen voor op een technische richting, je kunt ook opleidingen doen op het gebied van bijvoorbeeld natuur-, aard- en milieuwetenschappen, informatica, gezondheidszorg of technische communicatie.
Jij bent nieuwsgierig, goed in exacte vakken, hebt een onderzoekende houding, wil graag willen weten hoe iets in elkaar zit. Je houdt van rekenen, analyseren, computers, technisch tekenen, testen en ontwerpen. Je bent inventief en hebt ruimtelijk inzicht.