Qompas ProfielKeuze

Profielen en vakken

In de bovenbouw ga je kiezen voor een aantal vakken waarin je eindexamen gaat doen. Deze vakken zijn ingedeeld in vier verschillende profielen die je voorbereiden op verschillende studierichtingen.
Dit brede profiel is gericht op talen, culturen, communicatie, muziek, kunst en maatschappelijke onderwerpen als rechten, politiek, onderwijs, filosofie, geschiedenis of hulpverlening.
Met dit profiel kun je vooral veel verschillende richtingen uit. Je bent bijvoorbeeld geboeid door menselijk gedrag van volwassenen of kinderen; je helpt graag mensen; of wilt leraar worden. Of misschien ben jij juist geïnteresseerd in talen, rechten, politiek, filosofie of geschiedenis? Of doe jij graag iets met sport, beeldende vorming, toneel, film of muziek? Op de havo is wiskunde niet verplicht; op het vwo wel. Op de havo en op het vwo moet je twee extra talen in je pakket hebben.
 • Europese Studies
 • Vertaalacademie
 • Vreemde talen en culturen of Nederlands
 • Journalistiek of Communicatiewetenschappen
 • Conservatorium, Toneelschool, Dans- of Kleinkunstacademie
 • Pabo of Lerarenopleiding
 • Psychologie
 • Pedagogiek
 • Onderwijskunde
 • Rechtsgeleerdheid
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Sport en Bewegen
 • Social Work
 • Kunstzinnige therapie
 • Vertaler
 • Taalwetenschapper, letterkundige
 • Docent, onderwijskundige
 • Journalist, communicatiemedewerker of adviseur
 • Grafisch vormgever, filmmaker, musicus
 • Historicus, archeoloog
 • Therapeut, psycholoog, (ortho)pedagoog
 • Jeugdwerker, gezinsvoogd, maatschappelijk werker
 • Filosoof, politicoloog, jurist, advocaat, rechter
Economie en Maatschappij is net als Cultuur en Maatschappij een breed profiel. Waar over het algemeen bij C&M meer nadruk ligt op cultuur en talen is hier meer aandacht voor economische vakken.
Jij hebt interesse in economie, commercie, bedrijven, handel, management, logistiek, vastgoed, makelaardij, communicatie, marketing, rechten, politicologie, veiligheid en toerisme. Het kan nuttig zijn als je ondernemend bent of houdt van organiseren. Bij E&M is wiskunde (A of B) met de vakken economie en geschiedenis op havo en vwo verplicht.

Als je een economische of een financiële richting uit wil, is dit een goed profiel. Met aardrijkskunde en bijvoorbeeld een extra taal leent E&M zich ook goed voor een toerismeopleiding. Bijvoorbeeld:

 • (Commerciële) Economie, Bedrijfs- of Fiscale Economie
 • Bestuur- en Bedrijfskunde, Marketing Management
 • Accountancy
 • Integrale Veiligheidskunde, Politicologie
 • Vrijetijdsmanagement
 • International Business and Languages
 • Logistiek en Economie
 • Facility Management
 • Hoger Hotelonderwijs

Je kunt met dit profiel verschillende banen vinden in het bedrijfsleven of bij de overheid. Bijvoorbeeld:

 • Bedrijfseconoom
 • Bestuurskundige
 • Beleidsmedewerker
 • Marketeer
 • Salesmanager
 • Administrateur, boekhouder
 • HRM-manager of -medewerker
 • Docent economie, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijleer
 • Een baan in de toeristensector
Natuur en Gezondheid is gericht op medische en biologische richtingen. Je kunt met dit profiel ook de meer technische en natuurwetenschappelijke kant op door bepaalde vakken (wiskunde B en/of natuurkunde) te kiezen.
Jij hebt belangstelling voor gezondheidszorg, mensen, dieren en planten of bijvoorbeeld de voedselvoorziening. Je bent nieuwsgierig, goed in exacte vakken en wilt graag weten hoe dingen ontstaan en hoe ze werken.

Met dit profiel kun je alle studies op medisch gebied doen, soms aangevuld met een of enkele extra vakken. Je hebt ook toegang tot de meeste agrarische of milieustudies. Hieronder staan enkele voorbeelden.

 • Geneeskunde
 • Verloskunde
 • Levensmiddelentechnologie
 • Bos- en Natuurbeheer
 • Dier- en Veehouderij
 • Plantenwetenschappen
 • Biologie en medisch laboratoriumonderzoek
 • Aquatische Ecotechnologie

Je kunt bijvoorbeeld arts worden, maar ook biologisch of chemisch onderzoeker. Omgaan met mensen of mensen helpen kan een belangrijke rol in je latere werk spelen.

Enkele beroepen

Bijvoorbeeld:

 • (Tand)Arts
 • Verpleegkundige apotheker
 • Dierenarts
 • Bodemkundige
 • Landbouwconsulent
Het profiel Natuur en Techniek heeft de meeste exacte vakken. Dit profiel bereidt niet alleen voor op een technische richting, je kunt ook opleidingen doen op het gebied van bijvoorbeeld natuur-, aard- en milieuwetenschappen, informatica, gezondheidszorg of technische communicatie.
Jij bent nieuwsgierig, goed in exacte vakken, hebt een onderzoekende houding, wil graag willen weten hoe iets in elkaar zit. Je houdt van rekenen, analyseren, computers, technisch tekenen, testen en ontwerpen. Je bent inventief en hebt ruimtelijk inzicht.

Met dit profiel kun je praktisch alle studies doen, ook typische alfa- of gammastudies. Wel moet je bij sommige studies bepaalde extra vakken volgen. Hieronder staan enkele voorbeelden.

 • Elektrotechniek
 • Natuur- en Sterrenkunde
 • Scheikunde
 • Civiele Techniek
 • Werktuigbouwkunde
 • Chemische Technologie
 • Software Engineering
 • Informatica
 • Data Science en Bouwkunde
 • Medische Informatiekunde
 • Mens en Techniek
 • Bio-informatica

Met een bèta-profiel heb je sowieso toegang tot alle technische beroepen. Ook in het bedrijfsleven kun je met een bètaprofiel prima terecht.

Enkele beroepen

Bijvoorbeeld:

 • chemisch analist
 • computerspecialist
 • game-developer
 • industrieel ontwerper
 • tandtechnicus
 • milieutechnoloog
 • data analist
 • onderzoeker
 • laboratoriummedewerker